Drukuj

                                               

Przypominamy że na terenie budynku i posesji

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. link o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Pańswowej Inspekcji Sanitarnej.

 Naruszenie zakazu palenia tytoniu w miejscach wymienionych w ustawie zagrożone jest mandatem karnym do 500 zł.